Zásady ochrany osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás osobně týkají, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

(2) Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstr. 16
D-48488 Emsbüren
Tel.: +49 5903 951 - 60
Fax: +49 5903 951 - 90
E-mail: info@bvl-group.de
Viz:  www.bvl-cleaning.com/de/impressum

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese datenschutzbeauftragter@bvl-group.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem "pověřenec pro ochranu osobních údajů". Pověřencem pro ochranu osobních údajů odpovědné strany je pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti BvL Oberflächentechnik GmbH:

Paní Sabrina Daniel
E-mail: datenschutzbeauftragter@bvl-group.de

(3) Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy za účelem zodpovězení vašich dotazů. Údaje vzniklé v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již není nutné, nebo zpracování omezíme, pokud existují zákonné povinnosti uchovávání. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme pověřené poskytovatele služeb nebo chceme vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných postupech podrobně informovat níže. Přitom uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

§  2 Vaše práva
(1) V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, máte následující práva:

 • Právo na informace,
 • Právo na opravu nebo výmaz,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
 • Právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
(1) V případě pouhého informačního používání webových stránek, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časových pásem od greenwichského času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v každém případě
 • Webové stránky, ze kterých požadavek pochází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače také soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk v závislosti na používaném prohlížeči a které poskytují straně, která soubor cookie nastavuje (v tomto případě nám), určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější.
 
§ 4 Další funkce a nabídky našich webových stránek
(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem nám obvykle musíte poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování údajů.

(2) V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ti byli pečlivě vybráni a pověřeni námi, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále předat třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme propagační akce, soutěže, smlouvy nebo podobné služby. Více informací o tom obdržíte při poskytnutí svých osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás o důsledcích této okolnosti informovat v popisu nabídky.
 
§ 5 Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů
(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám ho vyjádřili.

(2) Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti zpracování vznést námitku. Je tomu tak v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s vámi, což je námi v každém případě uvedeno v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme učinili. V případě Vaší oprávněné námitky přezkoumáme věcnou stránku případu a buď zpracování údajů ukončíme nebo upravíme, nebo Vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy údajů. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: E-mail: information@bvl-group.de nebo odpovědné osobě uvedené v § 1 odst. 2.

§ 6 Používání našeho portálu
(1) Pokud chcete používat náš portál, musíte se zaregistrovat zadáním e-mailové adresy, hesla podle vlastního výběru a uživatelského jména podle vlastního výběru. Není povinností používat jasné jméno; je možné používat pseudonym. Pro registraci používáme tzv. postup dvojího otevření, tj. vaše registrace je dokončena až poté, co jste svou registraci potvrdili kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán. Pokud svou registraci nepotvrdíte do [24 hodin], bude vaše registrace automaticky vymazána z naší databáze. Poskytnutí výše uvedených údajů je povinné; všechny ostatní informace můžete poskytnout dobrovolně prostřednictvím našeho portálu.

(2) Pokud používáte náš portál, uchováváme vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy, dokud váš přístup definitivně nevymažeme. Dále uchováváme dobrovolně poskytnuté údaje po dobu vašeho používání portálu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO.

(3) Pokud používáte portál, mohou být vaše údaje v souladu se smluvním plněním zpřístupněny ostatním účastníkům portálu. Neregistrovaní účastníci portálu o vás nedostanou žádné informace. Pro všechny registrované členy jsou vaše uživatelské jméno a fotografie viditelné bez ohledu na to, zda jste je zveřejnili. Naopak celý váš profil s údaji, které jste zveřejnili, je viditelný pro všechny členy, kteří vás potvrdili jako osobní kontakt. Pokud svým osobním kontaktům zpřístupníte obsah, který neposíláte prostřednictvím soukromé zprávy, je tento obsah viditelný pro třetí strany, pokud vám to váš osobní kontakt schválil. Pokud zveřejníte příspěvky ve veřejných skupinách, jsou viditelné všem registrovaným členům portálu.

(4) Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran k vašim osobním údajům, zejména finančním, je spojení šifrováno pomocí technologie TLS.

§ 7 Využití hodnocení potřeb
(1) Tyto webové stránky používají generátor kontaktů od společnosti smashleads pro analýzu potřeb za účelem generování a ukládání osobních údajů nebo zkráceně kontaktů. Po upřesnění zájmů o produkt si lze bezplatně a nezávazně vyžádat informační balíček. Za tímto účelem se prostřednictvím formuláře shromažďuje a zpracovává jméno a příjmení, název společnosti a kontaktní údaje. Veškeré informace o tom, jak společnost smashleads ukládá a používá údaje, naleznete zde: smashleads.de/data-processing.html.

(2) Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem zaslání jednorázového informačního balíčku na základě vaší žádosti. Tento účel je zároveň naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

(3) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení výše uvedeného účelu jejich shromažďování. To je případ, kdy dojde k odeslání informačního balíčku. Další doby uchovávání údajů mohou vyplývat z německého daňového zákoníku nebo německého obchodního zákoníku.

§ 8 Používání služby Google Analytics
Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v EU je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").

Rozsah zpracování
Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Používáme funkci "anonymizeIP" (tzv. maskování IP): Díky aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Během vaší návštěvy webových stránek jsou mimo jiné shromažďovány následující údaje:

 • Stránky, které jste navštívili, vaše "cesta kliknutí".
 • Dosažení "cílů webu" (konverze, např. přihlášení k odběru newsletteru, stažení, nákupy).
 • Chování vašich uživatelů (např. kliknutí, doba pobytu, míra odchodu).
 • Vaše přibližná poloha (region)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • Technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky).
 • Váš poskytovatel internetu
 • URL odkazu (přes kterou webovou stránku/reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku).

Účely zpracování
Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho (pseudonymního) používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Přijímač
Příjemcem údajů je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako zpracovatel objednávek. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. K údajům uloženým společností Google má přístup společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a případně americké úřady.

Předávání do třetích zemí
Předání údajů do USA nelze vyloučit.

Doba skladování
Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie se ukládají po dobu až 2 let. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete také zabránit kliknutím na následující odkaz

a. Neudělujte souhlas s nastavením souboru cookie nebo
b. stáhněte si a nainstalujte doplněk prohlížeče, který zakáže službu Google Analytics ZDE.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však nastavíte prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, může to mít za následek omezení funkčnosti těchto i jiných webových stránek.

Právní základ a možnost odvolání
pro toto zpracování údajů je váš souhlas, čl.6 odst.1 p.1 písm.a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna vyvoláním nastavení souborů cookie a změnou volby v něm. Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a ochraně údajů ve společnosti Google naleznete na stránkách marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ a policies.google.com.

§ 9 Integrace reklam Google
Na našich webových stránkách používáme službu "Google Ads", kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View ca 94043, USA.

Rozsah zpracování
Díky integraci Google Ads a propojení s Google Analytics lze prostřednictvím určitých parametrů (např. zobrazení reklamy nebo kliknutí uživatelů) měřit návštěvnost našich webových stránek a úspěšnost reklamních kampaní. Pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Ads do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tyto soubory cookie slouží k rozpoznání vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky a platnost souboru cookie uloženého ve vašem koncovém zařízení ještě nevypršela, budeme my i společnost Google schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na naše webové stránky.

Při používání reklam Google váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje, a proto vás informujeme podle stavu našich znalostí: Prostřednictvím integrace Ads Conversion získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, nelze vyloučit, že poskytovatel může získat a uložit vaši IP adresu.

Během vaší návštěvy webových stránek jsou mimo jiné shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa
 • Jedinečné ID souboru cookie
 • Chování při používání
 • Účely zpracování
 • Pomocí vyhodnocení Google Ads můžeme rozpoznat, která z používaných reklamních médií jsou obzvláště účinná. Tímto způsobem sledujeme zájem zobrazovat vám reklamu, která vás zajímá, a učinit naše webové stránky pro vás zajímavějšími.
 • Přijímač
 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View ca 94043, USA)
 • Další informace o používání údajů společností Google, o možnostech nastavení a námitek a o ochraně údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google:
 • Zásady ochrany osobních údajů: policies.google.com/privacy
 • Statistiky webových stránek Google: services.google.com/sitestats/de.html


Předávání do třetích zemí
Vzhledem k tomu, že příjemcem údajů je společnost Google, nelze vyloučit předání údajů do USA.

Doba skladování
Údaje se uchovávají po dobu až 18 let. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou měsíčně.

Právní základ a možnost odvolání
Pro toto zpracování údajů je nutný váš souhlas, čl.6 odst.1 písm.a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna vyvoláním nastavení souborů cookie a změnou volby v něm.

§ 10 Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme "Google Tag Manager", službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Rozsah zpracování
K integraci služby Google Analytics (viz § 8) a Google Ads (viz § 9) používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager implementuje značky nebo spouští vložené značky. Nelze vyloučit, že společnost Google zpracovává také osobní údaje a že osobní údaje jsou přenášeny na server ve třetí zemi.
Během vaší návštěvy webových stránek jsou mimo jiné shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa
 • Online identifikátory (včetně identifikátorů cookies)

Pokud jste deaktivovali jednotlivé sledovací služby, deaktivace zůstane v platnosti pro všechny dotčené sledovací značky, které jsou integrovány pomocí Správce značek Google.

Účely zpracování
Správce značek Google nám pomáhá zjednodušit integraci služeb Google Analytics a Google Ads.

Přijímač
Příjemcem údajů je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Předávání do třetích zemí
Převod do třetí země nelze vyloučit.

Doba skladování
Údaje se ukládají až po dobu 2 let. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou měsíčně.

Právní základ
Právním základem pro používání Google Tag Manageru je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Oprávněný zájem spočívá ve velkém přínosu, který integrace služeb Google Analytics a Google Ads prostřednictvím Google Tag Manageru přináší, a také ve snížení nároků na údržbu.
Další informace o ochraně údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google:


§ 11 Použití LinkedIn Insight Tag a sledování konverzí
Na našich webových stránkách používáme takzvaný "LinkedIn Insight Tag" společnosti "LinkedIn" (LinkedIn Inc., Sunnyvale, Kalifornie, USA). LinkedIn patří společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA).

Rozsah zpracování
Značka LinkedIn Insight vytváří soubor cookie, který shromažďuje osobní údaje. To nám umožňuje zařadit návštěvníky našich webových stránek do konkrétních cílových skupin a zobrazovat tak individuální reklamy. Reklamy propojujeme s konverzí, abychom mohli zjistit, které reklamy vás zajímají.
Vložením značky LinkedIn Insight na naše webové stránky se vytvoří spojení se serverem LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných prostřednictvím tohoto nástroje společností LinkedIn a případně také společností Microsoft.

Během vaší návštěvy webových stránek jsou mimo jiné shromažďovány následující údaje:

 • IP adresa
 • Časové razítko
 • Chování uživatelů / aktivita na stránce
 • demografické údaje ze sítě LinkedIn, pokud je uživatel jejím aktivním členem.


Účely zpracování
LinkedIn Insight Tag a související sledování konverzí používáme k vyhodnocování probíhajících reklamních kampaní a k tomu, abychom vám mohli poskytovat reklamní nabídky přizpůsobené vašim zájmům.

Přijímač
Integrací LinkedIn Insight Tagu získá LinkedIn informaci, že jste navštívili naše webové stránky nebo klikli na některou z našich reklam. Pokud máte účet LinkedIn a jste přihlášeni, bude vaše návštěva těchto webových stránek přiřazena k vašemu uživatelskému účtu LinkedIn. I když nemáte účet LinkedIn nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel získá a uloží vaši IP adresu a další identifikační prvky. Vzhledem k tomu, že LinkedIn patří společnosti Microsoft, nemůžeme vyloučit, že příjemcem těchto údajů je také společnost Microsoft.

Předávání do třetích zemí
Vzhledem k tomu, že LinkeIn a Microsoft jsou americké společnosti, nelze vyloučit přenos dat do USA.

Doba skladování
Údaje se ukládají až po dobu 2 let. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou měsíčně.

Právní základ a možnost odvolání
Pro toto zpracování údajů je nutný váš souhlas, čl.6 odst.1 písm.a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna vyvoláním nastavení souborů cookie a změnou volby v něm.

Další informace o LinkedIn Insight Tag a ochraně osobních údajů na LinkedIn najdete zde:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521 / https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

§ 12 Používání služby YouTube
Do našich webových stránek integrujeme videa z YouTube. YouTube je služba společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA a patří společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Rozsah zpracování
Služba YouTube je integrována vložením služby na naše webové stránky pomocí tzv. "iFrame". Při načítání tohoto iFrame může YouTube nebo Google shromažďovat a zpracovávat informace. Tyto informace mohou zahrnovat i osobní údaje. Osobní údaje jsou předávány až po udělení souhlasu a přehrání videa. Nelze vyloučit, že YouTube nebo Google předává informace také na server ve třetí zemi. My sami neshromažďujeme žádné údaje, když si na našich webových stránkách prohlížíte video na YouTube.

Účely zpracování
Integrujeme YouTube do našich webových stránek, abychom vám mohli prezentovat různá videa tak, abyste si je mohli prohlédnout přímo na našich webových stránkách.

Přijímač
Příjemci údajů jsou společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA a případně společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. S poskytovateli jsme za tímto účelem uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

Předávání do třetích zemí
Nelze vyloučit, že YouTube nebo Google mohou osobní údaje předávat také na server ve třetí zemi.

Doba skladování
Údaje se uchovávají po dobu až 18 let. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou měsíčně.

Právní základ a možnost odvolání
Zpracování údajů se provádí výhradně v případě vašeho souhlasu, čl.6 odst.1 bod 1 písm.a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna vyvoláním nastavení souborů cookie a změnou volby v něm.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 13 Ochrana údajů v žádostech a v řízení o žádostech
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vedení řízení o žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To je zejména případ, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty k žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetových stránkách.

Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, jsou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto vymazáním nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

Žadatelé mají právo svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. Platí čl. 88 DSGVO, § 26 BDSG.

§ 14 Poznámka k osobám mladším 16 let
Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let a záměrně neshromažďujeme, nepoužíváme, neposkytujeme ani jinak nezpracováváme žádné osobní údaje dětí mladších 16 let.

Proto žádáme osoby mladší 16 let, aby nám neposílaly žádné osobní údaje (například jméno, adresu a e-mailovou adresu). Pokud je vám méně než 16 let a chcete položit otázku nebo použít tyto webové stránky jakýmkoli způsobem, který vyžaduje poskytnutí vašich osobních údajů, požádejte prosím svého rodiče nebo opatrovníka, aby tak učinil vaším jménem.

§ 15 Změny tohoto prohlášení
Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Pokud provedeme podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů a způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, zveřejníme tyto změny na této stránce a uděláme vše pro to, abychom vás o všech podstatných změnách informovali. Pravidelně kontrolujte naše zásady ochrany osobních údajů.

Požadavky na informace
Abychom splnili naše informační povinnosti v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), předkládáme níže uvedené informace o ochraně osobních údajů: Odkaz na požadavky na informace pro všechny kategorie.